•  

Aktuality

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z.z. § 4

 28.02.2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

podľa zákona č. 329/2018 Z.z. § 4

Názov

Hmotnosť

20 01 01 Papier a lepenka

467 kg

20 01 02 Sklo

2.579 kg

20 01 03 VKM

16 kg

20 01 39 Plasty

1.465 kg

20 01 40 Kovy

33 kg

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce  chlórfluórované uhľovodíky

100 kg

20 01 35 Vyradené elektrické a elekronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

470 kg

20 01 36 Vyradené elektrické a elekronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

2.414 kg

SPOKU vytriedené zložky:

7.544 kg

Názov

Hmotnosť

20 03 01 Zmesový komunálny odpad

26.960 kg

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov:

7.544 : 26.960 = 0,2798 x 100= 27,98%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Uličské Krivé

je za rok 2018 27,98%

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár