•  

Akcie

Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum obce

 06.03.2011

Dňa 1.4.2011 obec Uličské Krivé začala s realizáciou projektu „Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum obce“, v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 – opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Jednalo sa o opravu a prestavbu budovy bývalej základnej školy na obecný dom, v ktorom bude sídliť obecný úrad, kultúrny dom, internetová miestnosť a ďalšie priestory pre klub dôchodcov a pod. Stavebné práce boli dokončené dňa 30.11.2011. Budova bola skolaudovaná dňa 30.1.2012. Na stavbu sa preinvestovalo celkom 154.098,36 eur.

Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob

Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stavebné úpravy budovy základnej školy na spoločenské centrum ob
Stretnutie s Mikulášom
08 / 12 / 2016

Stretnutie s Mikulášom

Dňa 8.12.2016 o 13.00 hod. obecný úrad v Uličskom Krivom v spolupráci s Denným stacionárom BELLA VITA, n.o. v Uličskom Krivom usporiadali pre dôchodcov a deti stretnutie s Mikulášom. O kultúrny program sa postarali deti zo Základnej školy s Materskou školou v Uliči. Hosťami podujatia boli aj dôchodcovia a starosta obce z Novej Sedlice. Viac vo foto galérii.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár