•  

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Materiál - odvodnenie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
646.00 €
Materiál - odvodnenie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
1054.82 €
TKO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
292.20 €
Stravné lístky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
264.00 €
TKO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
296.62 €
Telefón Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.99 €
Telefón - obchod Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.98 €
Elektrická energia - obchod Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
TKO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
442.59 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
253.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
483.00 €
Telefón Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.35 €
Telefón Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Telefón Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.97 €
Telefón Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.77 €
TKO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
293.50 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
Program Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: IFOsoft s.r.o.
12.00 €
Odborný seminár Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
40.00 €
DHZO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Požiarna ochrana PREŠOV
1538.00 €
Telefón Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.29 €
Telefón Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.98 €
TKO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
296.10 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
Dekontaminácia - DS Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
70.00 €
Váhy - obchod Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
60.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
74.68 €
Program Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: REMEK, s.r.o.
96.00 €
Nákupný vozík - obchod Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Medipharm-služby s.r.o.
287.96 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
483.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
253.00 €
TKO Dod.: FÚRA s. r. o.
291.68 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.98 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
76.74 €
Poistné - Hasičské auto Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
146.55 €
DHZO Dod.: Požiarna ochrana PREŠOV
1691.00 €
Palivové drevo Dod.: Pozemkové spoločenstvo Rožok
358.00 €
Členský príspevok Dod.: ZMOS, Sninský región
50.20 €
Program Dod.: REMEK, s.r.o.
630.00 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
47.50 €
TKO Dod.: FÚRA s. r. o.
292.72 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.27 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.97 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
Rúška Dod.: Mestský podnik Snina, s. r. o.
807.00 €
Náradie Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
26.27 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
175.90 €
Odber a analýza vzorky pitnej vody Dod.: Michal Vico
125.00 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.98 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.15 €
TKO Dod.: FÚRA s. r. o.
288.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
Príspevok na prevádzku kancelária spoločného obecného úradu Dod.: ZMOS, Sninský región
25.00 €
Potvrdenie o pobyte - bianco Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
Poštovné peňažné poukazy Dod.: Slovenská pošta, a.s.
6.47 €
Účtovné súvzťažnosti v samospráve Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
33.00 €
Kancelárske potreby - voľby do NR SR Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
10.00 €
Vlajka SR - voľby do NR SR Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
15.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
324.00 €
Drevený odpad Dod.: Roman Čurha
120.00 €
TKO 1/2020 Dod.: FÚRA s. r. o.
429.30 €
Náradie Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
15.06 €
Elektrická energia Dod.: Slovak Telekom, a.s.
483.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
253.00 €
Telefón 1/2020 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.58 €
Telefón 1/2020 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.98 €
Oprava chladiarenského zariadenia Dod.: Ján Jankaj
311.40 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
260.00 €
Poistné Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
319.81 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
79.80 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Oprava chladničky Dod.: Ján Jankaj
199.20 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
15.91 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.89 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
199.66 €
Poistné Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
273.59 €
TKO 12/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
287.80 €
Vykonanie procesu verejného obstarávania Dod.: Ing. Štefan Janko, BGS KONZULT
288.00 €
Telefón 12/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.99 €
Telefón 12/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.99 €
Poplatok Prima banka Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.08 €
Smetné nádoby Dod.: FEREX, s.r.o.
286.95 €
Audítorské služby Dod.: Ing. Anna Mamajová - audítor
600.00 €
Nocľažné pre vodiča SAD za r. 2019 Dod.: Obec Zboj
66.50 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.99 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.32 €
TKO Dod.: FÚRA s. r. o.
290.40 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
264.00 €
Parkovisko Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Roman Čurha
4923.77 €
Parkovisko Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Roman Čurha
992.56 €
Ihličnaté rezivo Dod.: Roman Čurha
288.00 €
TKO Dod.: FÚRA s. r. o.
290.40 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.99 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Elektrická energia - ihrisko Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
470.00 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
33.99 €
Obchod - infrapanely Dod.: Soleya s.r.o.
339.82 €
Telefón 9/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.15 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.32 €
TKO 9/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
291.40 €
Elektrická energia - ihrisko Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.00 €
Členský príspevok - futbalisti Dod.: Slovenský futbalový zväz
46.69 €
Obchod - infrapanely Dod.: Soleya s.r.o.
400.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
252.00 €
Poistné - Traktor Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
29.89 €
Telefón 8/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.38 €
Telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.27 €
TKO 8/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
435.60 €
Členský príspevok - futbalisti Dod.: Slovenský futbalový zväz
137.16 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
30.67 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
167.62 €
Tričká - hasiči Dod.: Return Slovakia s.r.o.
156.40 €
TKO 7/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
284.60 €
Telefón 7/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
470.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Členský poplatok Dod.: Slovenský futbalový zväz
480.00 €
Materiál Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
357.74 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
15.73 €
Materiál - hasiči Dod.: FLORIAN, s.r.o.
41.55 €
Pripojovací poplatok Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
194.00 €
Stravné - Júl 2019 Dod.: Obec Uličské Krivé
13.20 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
188.00 €
Materiál Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
587.28 €
TKO 6/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
283.60 €
Telefón 6/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.25 €
Školenie Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
150.00 €
Preprava plaváreň - ZŠaMŠ Alexandra Duchnoviča Dod.: MOTOCENTRUM SNINA s.r.o.
252.00 €
Futbalové striedačky Dod.: SEDASPORT, s. r. o.
185.28 €
Program Dod.: REMEK, s.r.o.
438.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.00 €
Elektrická prípojka Dod.: Snižik Peter
1211.43 €
TKO 5/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
287.00 €
Rebrík Dod.: LEPAL TECHNIK, spol. s.r.o.
236.72 €
Telefón 5/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
171.76 €
Kancelárske potreby- voľby do EP Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
27.80 €
Súčiastky - traktor Dod.: Ing. Eva Sninská - SNIPOL
203.02 €
TKO 4/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
291.00 €
Členský príspevok Dod.: ZMOS, Sninský región
50.20 €
Zástava SR, EÚ Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
33.91 €
Telefón 4/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
410.00 €
Stoličky Dod.: MOB Interier s.r.o.
147.90 €
Poistné - Hasičské auto Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
144.11 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
175.90 €
Záhradné kreslo Dod.: Dunajnet s.r.o.
53.30 €
Stravné - Máj 2019 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.30 €
Stravné - Apríl 2019 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.00 €
Stravné - Marec 2019 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.60 €
Výkopové práce Dod.: Zuzana Pľutová
189.60 €
Stôl Faretto zelený Dod.: Senzačne s.r.o.
45.58 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
64.02 €
TKO 3/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
294.80 €
Telefón 03/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP Dod.: Gemini Group s.r.o.
420.00 €
Šeky Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.59 €
Antivirus Dod.: ESET, spol. s.r.o.
40.25 €
Stravné - Január 2019 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
13.20 €
Stravné - Február 2019 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.00 €
Kancelárske potreby - voľby prezidenta SR 2019 Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
25.00 €
Vlajka SR - voľby prezidenta SR 2019 Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
15.00 €
TKO 2/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.66 €
Telefón 2/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
180.00 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
45.09 €
Poistné Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
319.81 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
452.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
410.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Telefón 1/2019 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.43 €
TKO 1/2019 Dod.: FÚRA s. r. o.
418.71 €
Príspevok na prevádzku - Spoloč. stav. úrad Dod.: ZMOS, Sninský región
150.00 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
43.80 €
Smetné nádoby Dod.: FEREX, s.r.o.
166.75 €
Smetné nádoby Dod.: FEREX, s.r.o.
165.50 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Reklamné služby Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
Izolácia Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
577.13 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
66.94 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
25.68 €
Kancelárske kreslá Dod.: B2B Partner
232.80 €
Aktualizácia webstránky v oku 2018 Dod.: wbx, s. r. o.
36.00 €
Použitie montážnej plošiny Dod.: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
219.96 €
Prihláška za člena Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
10.00 €
Telefón 12/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
TKO 12/2018 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.59 €
poplatok Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.08 €
Nocľažné pre vodiča SAD za r. 2018 Dod.: Obec Zboj
66.50 €
Vianočná výzdoba Dod.: EDISON SK s.r.o.
354.50 €
Telefón 11/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.96 €
TKO 11/2018 Dod.: FÚRA s. r. o.
278.88 €
Obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
88.40 €
Poistné Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
273.59 €
Školenie Dod.: Ing. Terézia Urbanová
18.00 €
Nahrávanie CD - Polonina Dod.: New Folk Studio s.r.o.
500.00 €
Vybavenie do školskej kuchyne ZŠ a MŠ Ulič Dod.: OKAY Slovakia, spol. s.r.o.
227.60 €
Kancelárske potreby - komunálne voľby 2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
15.00 €
Vlajka SR - komunálne voľby 2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
15.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
19.38 €
Telefón 10/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
411.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Vývoz TKO 10/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
278.48 €
Vybavenie do školskej kuchyne ZŠ a MŠ Ulič Dod.: MAKRO spol. s.r.o.
232.03 €
Oprava VO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Miroslav Plavka
448.90 €
Audítorské služby Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ing. Anna Mamajová - audítor
480.00 €
Poistné Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
27.60 €
Telefón 9/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Kurenárske práce Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Peter Ruják - VSK
515.00 €
Vývoz TKO 9/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
279.89 €
Vrecia na KO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
198.00 €
Kotol na ústredné kúrenie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: ZEMPLÍN, s.r.o.
1891.28 €
Telefón 8/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 08/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
418.02 €
Tabuľka Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto
65.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
372.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
19.81 €
Stavebné práce Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: REKOS spol. s r. o.
16498.19 €
Materiál pre DHZ Uličské Krivé Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: DXa, s.r.o.
3052.50 €
Prúdový chránič a rozvádzač, kábel, lišta, zásuvky, montáž Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Vasil Petrovka
139.60 €
Materiál a sekanie uloženie kabeláže, montáž svietidiel a zásuviek Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Vasil Petrovka
475.00 €
Telefón 7/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
411.00 €
Vývoz TKO 07/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
279.28 €
Stravné - Júl 2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.30 €
Stravné lístky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.00 €
Denný stacionár - spotreba energie Odb.: BELLA VITA, n.o.
Dod.: Obec Uličské Krivé
426.29 €
Stravné lístky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.30 €
Stavebné práce Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: REKOS spol. s r. o.
7013.81 €
Stravné lístky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
372.00 €
Telefón 6/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 06/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
279.59 €
Stavebné práce Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: REKOS spol. s r. o.
9220.46 €
Toner Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o.
22.60 €
Členský príspevok Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Územná organizácia DPO SR Humenné
40.00 €
Ročný poplatok za SW Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: REMEK, s.r.o.
438.00 €
Publikácie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Poradca s.r.o.
19.90 €
Vývoz TKO 05/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
278.88 €
Telefón 5/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.32 €
Obecné noviny 2018 - doplatok Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
Výkop hrobu Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ladislav Puchan - LAMA
120.00 €
Stravné - Marec 2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.60 €
Stravné - Február 2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
12.00 €
Stravné - Január 2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
13.20 €
poplatok Odb.: BELLA VITA, n.o.
Dod.: Obec Uličské Krivé
555.39 €
Stravné - december 2017 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
11.40 €
Sekacie práce a uloženie kabeláže, kábel cyky, rozvádzač 18 modulový, krabičky pod vypínače a zásuvky, sadra Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Vasil Petrovka
494.50 €
Palivové drevo Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: CGM, s. r. o.
832.50 €
Vývoz VKK Dod.: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
386.61 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
105.97 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
372.00 €
Vykonanie procesu verejného obstarávania Dod.: Gabriela Janková - MJ KONZULT
270.75 €
Telefón 4/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Zákonné poistenie Hasičské auto Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
136.70 €
Vývoz TKO 04/2018 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.69 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
411.00 €
Odborný seminár Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Batéria pre notebook Asus A32-K53 Dod.: Decomp, s. r. o.
93.80 €
Motorový olej, silon, rukavice, sekera Dod.: Peter Vološin
104.32 €
Plastové nádoby 120 l zelená, žltá Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
608.40 €
SENCOR SFH 7011 WH Tepl. ventil., žiarivky 36W Dod.: Marián Nemčišin - MAREL
98.10 €
Materiál Dod.: Martin Savkuľak
20.42 €
Telefón 3/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 03/2018 Dod.: FÚRA s. r. o.
419.23 €
Vlajka SR Dod.: ART-MEDIA SK s.r.o.
60.00 €
Príspevok na prevádzku - Spoloč. stav. úrad Dod.: ZMOS, Sninský región
90.00 €
Súčiastky - hasičské auto Dod.: Firesystem, s.r.o.
321.10 €
Členský príspevok Dod.: ZMOS, Sninský región
50.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
372.00 €
Telefón 2/2018 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 02/2018 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.59 €
Palivové drevo Dod.: CGM, s. r. o.
810.30 €
Poistné Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
296.12 €
Skartovačka Senc.SSK270 7 list Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ing. František Sarik - ELSATEX
39.99 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
411.00 €
Telefón 1/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Monitor, montážne a inštalačné práce Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Decomp, s. r. o.
200.00 €
PC, klávesnica, myš Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Decomp, s. r. o.
499.90 €
Vývoz TKO 01/2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
279.18 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
78.71 €
Výkop hrobu Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ladislav Puchan - LAMA
120.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
63.85 €
Elektrická energia Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
68.99 €
Stravné lístky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
372.00 €
Poistné Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
253.33 €
Toner Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o.
15.20 €
Telefón 12/2017 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 12/2017 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
280.25 €
Ročný poplatok Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.08 €
Vypracovanie projektu, žiadosti Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ing. Daniela Galandová
250.00 €
Výkop hrobu Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Jozef Poldruhák - KAMENÁRSTVO
115.00 €
Nocľažné pre vodičov SAD r. 2017 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Zboj
66.50 €
Vykonanie procesu Verejného obstarávania Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ing. Štefan Janko, BGS KONZULT
450.00 €
Vývoz TKO 11/2017 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
279.36 €
Telefón 11/2017 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Obecné noviny r. 2018 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
364.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
201.00 €
Vlajka SR Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
15.00 €
Kancelárske potreby pre voľby do VÚC 2017 Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
10.00 €
Telefón 10/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 10/2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.66 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dod.: Ing. Róbert Šmajda, RobSON
1700.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
97.17 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
248.00 €
Palivové drevo Dod.: JMV AGR, s.r.o.
751.08 €
Administratívne služby Dod.: MVS s.r.o.
240.00 €
Materiál a klampiarske práce Dod.: Marián Balko
382.57 €
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
120.00 €
Telefón 9/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vypracovanie projektu "Modernizácia a zvýšenie technických parametrov budovy požiarnej zbrojnice Uličské Krivé" Dod.: Ing. Daniela Galandová
250.00 €
Vývoz TKO 9/2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.86 €
Zacia hlava autocut 25-2 Dod.: Peter Vološin
28.90 €
Stavebné práce na dokončení budovy Domu smútku Dod.: KG-STAV GROUP s.r.o.
12338.40 €
Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa zákazky "Dokončenie budovy Domu smútku" Dod.: Gabriela Janková - MJ KONZULT
153.00 €
Povinné zákonné poistenie - traktor Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
22.50 €
Preprava autobusom - FS POLONINA Dod.: František Merga, Motocentrum Snina
193.00 €
Poštové poukážky Dod.: Slovenská pošta, a.s.
5.51 €
Telefón 8/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 8/2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
419.04 €
Oprava tlakovej nádoby Dod.: BAUTEKA s.r.o.
486.36 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
42.23 €
Záhradný traktor MTF 1638H Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
2060.00 €
Vchodové dvere - Denný stacionár Dod.: Norbert Kačala
600.00 €
Príspevok zo Sociálneho fondu na stravné za mesiac 6/2017 Dod.: Obec Uličské Krivé
11.70 €
Príspevok zo Sociálneho fondu na stravné za mesiac 6/2017 Dod.: Obec Uličské Krivé
12.60 €
Príspevok zo Sociálneho fondu na stravné za mesiac 5/2017 Dod.: Obec Uličské Krivé
12.30 €
Audit za rok 2016 Dod.: Ing. Anna Mamajová - audítor
480.00 €
Polohopisné a výškopisné zameranie Dod.: Geodetické združenie Snina
280.00 €
Náradie a materiál - DHZ Dod.: Stanislav Staš
2638.80 €
Pracovné náradie AČ Dod.: FALKEN - JK, s.r.o.
53.60 €
Stravné lístky, poštové, poistné, balné, zmluvná odmena Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
490.80 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
364.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
201.00 €
Telefón 7/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz TKO 7/2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
280.35 €
Šitie krojov pre FS POLONINA Uličské Krivé Dod.: EMILI - Emília Piškaninová
307.84 €
Šnúra silon, motorový olej, ochranný štít Dod.: Peter Vološin
85.44 €
Kazety HP čierna, farebná Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
56.60 €
Prac.náradie AČ Dod.: FALKEN - JK, s.r.o.
49.50 €
Toner HP LJ Pro M125 Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o.
19.90 €
Vývoz TKO 6/2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.66 €
Telefón 6/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Reklamné služby, balík Profesionál Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
Členský príspevok Dod.: ZMOS, Sninský región
102.80 €
Montáž madla na schody Dod.: Norbert Kačala
35.00 €
Preprava autobusom - deti ZŠ Ulič, plaváreň Humenné Dod.: František Merga, Motocentrum Snina
420.00 €
Fúrik staveb., metla Dod.: FALKEN - JK, s.r.o.
48.10 €
Telefón - máj 2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz komunálneho odpadu - máj 2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.46 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
62.50 €
Šnúra silon, zacia hlava, okuliare,ložisko guličkové, zástera Dod.: Peter Vološin
113.79 €
Palivové drevo - BK s dopravou Dod.: JMV AGR, s.r.o.
1079.99 €
Služby za používanie SW r. 2017 Dod.: REMEK, s.r.o.
438.00 €
Elektrická energia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
210.00 €
Pracovné náradie Dod.: FALKEN - JK, s.r.o.
52.40 €
Kosačka FS 130 Dod.: Peter Vološin
469.00 €
Príspevok zo sociálneho fondu na stravné za mesiac 4/2017 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
10.20 €
Elektrická energia obdobie 01.03.2017-31.05.2017 Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Štetce, riedidlá, farba Dod.: Jankaj Dušan
131.65 €
Poklop bet.,plech č.3x100x200 VZT, doprava tovaru Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
110.24 €
Telefón 4/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.44 €
Vývoz komunálneho odpadu 4/2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
280.75 €
Elektrina a odber pitnej vody Odb.: BELLA VITA, n.o.
Dod.: Obec Uličské Krivé
341.45 €
Poistenie zodpovednosti za škodu - Hasičské auto Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
127.46 €
Poistné Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
11.43 €
Vypracovanie PHSR 2016-2025 pre obce /SOMUD/ Dod.: SOMUD - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
360.00 €
Prac. obuv, prac. odev LUX Dod.: FALKEN - JK, s.r.o.
47.91 €
Žalúzie 3 ks + práca Dod.: Norbert Kačala
50.00 €
Stravné lístky, minimálny zmluvná odmena, poštovné, poistné, balné Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
492.00 €
Telefón 3/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz komunálneho odpadu za marec 2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
419.34 €
Vypracovanie Smernice č. 1/2017 o verejnom obstarávaní Dod.: Ing. Štefan Janko, BGS KONZULT
99.00 €
Členský príspevok Dod.: ZMOS, Sninský región
51.40 €
Príspevok na prevádzku - stavebný úrad Dod.: ZMOS, Sninský región
153.00 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Dod.: GAMAD, s.r.o.
120.00 €
NOD 32 AV na 1 PC Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o.
59.90 €
Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek Dod.: Jaroslav Kačmár-HasPO
440.00 €
Plastová nádoba 120 l zelená, žltá Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
662.40 €
Pilník okrúhly, reťaz kotúč Dod.: Peter Vološin
16.14 €
Zriadenie webovej aplikácie Dod.: wbx, s. r. o.
612.00 €
Telekomunikačné služby 2/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie - február 2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.86 €
Ost. dopr. sl. - odhŕňanie snehu Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
58.50 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Telekomunikačné služby 1/2017 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
370.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
598.00 €
Kancelárske potreby Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
91.56 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie -Január 2017 Dod.: FÚRA s. r. o.
279.96 €
Finančné vysporiadanie platby za dodávku elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-78.19 €
Finančné vysporiadanie platby za dodávku elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
68.72 €
Poistné Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
253.33 €
Toner HP LJ Pro M125 Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o.
20.70 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s. r. o.
20.00 €
Ost. dopr. sl. - odhŕňanie snehu Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
19.50 €
Telekomunikačné služby 12/2016 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie december 2016 Dod.: FÚRA s. r. o.
280.45 €
Papier kancelársky A4 Team Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková
14.60 €
  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
  Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2017
  Faktúra č. 1/2017
  Faktúra č. 2/2017
  Faktúra č. 3/2017
  Faktúra č. 4/2017
  Faktúra č. 5/2017
  Faktúra č. 6/2017
  Faktúra č. 7/2017
  Faktúra č. 8/2017
  Faktúra č. 9/2017
  Faktúra č. 10/2017
  Faktúra č. 11/2017 - 1. strana
  Faktúra č. 11/2017 - 2. strana
  Faktúra č. 12/2017
  Faktúra č. 13/2017
  Faktúra č. 14/2017
  Faktúra č. 15/2017
  Faktúra č. 16/2017
  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
  Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2016
  Faktúra č. 1/2016
  Faktúra č. 2/2016
  Faktúra č. 3/2016
  Faktúra č. 4/2016
  Faktúra č. 5/2016
  Faktúra č. 6/2016
  Faktúra č. 7/2016
  Faktúra č. 8/2016
  Faktúra č. 9/2016 - 1. strana
  Faktúra č. 9/2016 - 2.strana
  Faktúra č. 10/2016
  Faktúra č. 11/2016
  Faktúra č. 12/2016
  Faktúra č. 13/2016
  Faktúra č. 14/2016
  Faktúra č. 15/2016
  Faktúra č. 16/2016
  Faktúra č. 17/2016
  Faktúra č. 18/2016
  Faktúra č. 19/2016
  Faktúra č. 20/2016
  Faktúra č. 21/2016
  Faktúra č. 22/2016
  Faktúra č. 23/2016
  Faktúra č. 24/2016
  Faktúra č. 25/2016
  Faktúra č. 26/2016
  Faktúra č. 27/2016
  Faktúra č. 28/2016
  Faktúra č. 29/2016
  Faktúra č. 30/2016
  Faktúra č. 31/2016
  Faktúra č. 32/2016
  Faktúra č. 33/2016
  Faktúra č. 34/2016
  Faktúra č. 35/2016
  Faktúra č. 36/2016
  Faktúra č. 37/2016
  Faktúra č. 38/2016
  Faktúra č. 39/2016
  Faktúra č. 40/2016
  Faktúra č. 41/2016
  Faktúra č. 42/2016
  Faktúra č. 43/2016
  Faktúra č. 44/2016
  Faktúra č. 45/2016
  Faktúra č. 46/2016
  Faktúra č. 47/2016
  Faktúra č. 48/2016
  Faktúra č. 49/2016
  Faktúra č. 50/2016
  Faktúra č. 51/2016
  Faktúra č. 52/2016
  Faktúra č. 53/2016
  Faktúra č. 54/2016
  Faktúra č. 55/2016
  Faktúra č. 56/2016
  Faktúra č. 57/2016
  Faktúra č. 58/2016
  Faktúra č. 59/2016
  Faktúra č. 60/2016
  Faktúra č. 61/2016
  Faktúra č. 62/2016
  Faktúra č. 63/2016
  Faktúra č. 64/2016
  Faktúra č. 65/2016
  Faktúra č. 66/2016
  Faktúra č. 67/2016
  Faktúra č. 68/2016
  Faktúra č. 69/2016
  Faktúra č. 70/2016
  Faktúra č. 71/2016
  Odoslaná faktúra č. 1/2016
  Odoslaná faktúra č. 2/2016
  Faktúra č. 72/2016
  Faktúra č. 73/2016
  Faktúra č. 74/2016
  Faktúra č. 75/2016
  Faktúra č. 76/2016
  Faktúra č. 77/2016
  Faktúra č. 78/2016
  Faktúra č. 79/2016
  Faktúra č. 80/2016
  Faktúra č. 81/2016
  Faktúra č. 82/2016
  Faktúra č. 83/2016
  Faktúra č. 84/2016
  Faktúra č. 85/2016
  Faktúra č. 86/2016
  Faktúra č. 87/2016
  Faktúra č. 88/2016
  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
  Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2015
  Faktúra č. 1/2015
  Faktúra č. 2/2015
  Faktúra č. 3/2015 - 1. strana
  Faktúra č. 3/2015 - 2. strana
  Faktúra č. 4/2015
  Faktúra č. 5/2015
  Faktúra č. 6/2015
  Faktúra č. 7/2015
  Faktúra č. 8/2015
  Faktúra č. 9/2015
  Faktúra č. 10/2015
  Faktúra č. 11/2015
  Faktúra č. 12/2015
  Faktúra č. 13/2015
  Faktúra č. 14/2015
  Faktúra č. 15/2015
  Faktúra č. 16/2015
  Faktúra č. 17/2015
  Faktúra č. 18/2015
  Faktúra č. 19/2015
  Faktúra č. 20/2015
  Faktúra č. 21/2015
  Faktúra č. 22/2015
  Faktúra č. 23/2015
  Faktúra č. 24/2015
  Faktúra č. 25/2015
  Faktúra č. 26/2015
  Faktúra č. 27/2015
  Faktúra č. 28/2015
  Faktúra č. 29/2015
  Faktúra č. 30/2015
  Faktúra č. 31/2015
  Faktúra č. 32/2015
  Faktúra č. 33/2015
  Faktúra č. 34/2015
  Faktúra č. 35/2015
  Faktúra č. 36/2015
  Faktúra č. 37/2015
  Faktúra č. 38/2015
  Faktúra č. 39/2015
  Faktúra č. 40/2015
  Faktúra č. 41/2015
  Faktúra č. 42/2015
  Faktúra č. 43/2015
  Faktúra č. 44/2015
  Faktúra č. 45/2015
  Faktúra č. 46/2015
  Faktúra č. 47/2015
  Faktúra č. 48/2015
  Faktúra č. 49/2015
  Faktúra č. 50/2015
  Faktúra č. 51/2015
  Faktúra č. 52/2015
  Faktúra č. 53/2015
  Faktúra č. 54/2015
  Faktúra č. 55/2015
  Faktúra č. 56/2015
  Faktúra č. 57/2015
  Faktúra č. 58/2015
  Faktúra č. 59/2015
  Faktúra č. 60/2015
  Faktúra č. 61/2015
  Faktúra č. 62/2015
  Faktúra č. 63/2015
  Faktúra č. 64/2015
  Faktúra č. 65/2015
  Faktúra č. 66/2015
  Faktúra č. 67/2015
  Faktúra č. 68/2015
  Faktúra č. 69/2015
  Faktúra č. 70/2015
  Faktúra č. 71/2015
  Faktúra č. 72/2015
  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
  Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2014
  Faktúra č. 1/2014
  Faktúra č. 2/2014
  Faktúra č. 3/2014
  Faktúra č. 4/2014
  Faktúra č. 5/2014
  Faktúra č. 6/2014
  Faktúra č. 7/2014
  Faktúra č. 8/2014
  Faktúra č. 9/2014
  Faktúra č. 10/2014
  Faktúra č. 11/2014
  Faktúra č. 12/2014
  Faktúra č. 13/2014
  Faktúra č. 14/2014
  Faktúra č. 15/2014
  Faktúra č. 16/2014
  Faktúra č. 17/2014
  Faktúra č. 18/2014
  Faktúra č. 19/2014
  Faktúra č. 20/2014
  Faktúra č. 21/2014
  Faktúra č. 22/2014
  Faktúra č. 23/2014
  Faktúra č. 24/2014
  Faktúra č. 25/2014
  Faktúra č. 26/2014
  Faktúra č. 27/2014
  Faktúra č. 28/2014
  Faktúra č. 29/2014
  Faktúra č. 30/2014
  Faktúra č. 31/2014
  Faktúra č. 32/2014
  Faktúra č. 33/2014 - 1. časť
  Faktúra č. 33/2014 - 2. časť
  Faktúra č. 34/2014
  Faktúra č. 35/2014
  Faktúra č. 36/2014
  Faktúra č. 37/2014
  Faktúra č. 38/2014
  Faktúra č. 39/2014
  Faktúra č. 40/2014
  Faktúra č. 41/2014
  Faktúra č. 42/2014
  Faktúra č. 43/2014
  Faktúra č. 44/2014
  Faktúra č. 45/2014
  Faktúra č. 46/2014
  Faktúra č. 47/2014
  Faktúra č. 48/2014
  Faktúra č. 49/2014
  Faktúra č. 50/2014
  Faktúra č. 51/2014
  Faktúra č. 52/2014
  Faktúra č. 53/2014
  Faktúra č. 54/2014
  Faktúra č. 55/2014
  Faktúra č. 56/2014
  Faktúra č. 57/2014
  Faktúra č. 58/2014
  Faktúra č. 59/2014
  Faktúra č. 60/2014
  Faktúra č. 61/2014
  Faktúra č. 62/2014
  Faktúra č. 63/2014
  Faktúra č. 64/2014
  Faktúra č. 65/2014
  Faktúra č. 66/2014
  Faktúra č. 67/2014
  Faktúra č. 68/2014
  Faktúra č. 69/2014
  Faktúra č. 70/2014
  Faktúra č. 71/2014
  Faktúra č. 72/2014
  Faktúra č. 73/2014
  Faktúra č. 74/2014
  Faktúra č. 75/2014
  Faktúra č. 76/2014
  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
  Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2013
  Faktúra č. 1/2013
  Faktúra č. 2/2013
  Faktúra č. 3/2013
  Faktúra č. 4/2013
  Faktúra č. 5/2013
  Faktúra č. 6/2013
  Faktúra č. 7/2013
  Faktúra č. 8/2013
  Faktúra č. 9/2013
  Faktúra č. 10/2013
  Faktúra č. 11/2013
  Faktúra č. 12/2013
  Faktúra č. 13/2013
  Faktúra č. 14/2013
  Faktúra č. 15/2013
  Faktúra č. 16/2013
  Faktúra č. 17/2013
  Faktúra č. 18/2013
  Faktúra č. 19/2013
  Faktúra č. 20/2013
  Faktúra č. 21/2013
  Faktúra č. 22/2013
  Faktúra č. 23/2013
  Faktúra č. 24/2013
  Faktúra č. 25/2013
  Faktúra č. 26/2013
  Faktúra č. 27/2013
  Faktúra č. 28/2013
  Faktúra č. 29/2013
  Faktúra č. 30/2013
  Faktúra č. 31/2013
  Faktúra č. 32/2013
  Faktúra č. 33/2013
  Faktúra č. 34/2013
  Faktúra č. 35/2013
  Faktúra č. 36/2013
  Faktúra č. 37/2013
  Faktúra č. 38/2013
  Faktúra č. 39/2013
  Faktúra č. 40/2013
  Faktúra č. 41/2013
  Faktúra č. 42/2013
  Faktúra č. 43/2013
  Faktúra č. 44/2013
  Faktúra č. 45/2013
  Faktúra č. 46/2013
  Faktúra č. 47/2013
  Faktúra č. 48/2013
  Faktúra č. 49/2013
  Faktúra č. 50/2013
  Faktúra č. 51/2013
  Faktúra č. 52/2013
  Faktúra č. 53/2013
  Faktúra č. 54/2013
  Faktúra č. 55/2013
  Faktúra č. 56/2013
  Faktúra č. 57/2013
  Faktúra č. 58/2013
  Faktúra č. 59/2013
  Faktúra č. 60/2013
  Faktúra č. 61/2013
  Faktúra č. 62/2013
  Faktúra č. 63/2013
  Faktúra č. 64/2013
  Faktúra č. 65/2013
  Faktúra č. 66/2013
  Faktúra č. 67/2013
  Faktúra č. 68/2013
  Faktúra č. 69/2013
  Faktúra č. 70/2013
  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
  Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2012
  Faktúra č. 1/2012
  Faktúra č. 2/2012
  Faktúra č. 3/2012
  Faktúra č. 4/2012
  Faktúra č. 5/2012
  Faktúra č. 6/2012
  Faktúra č. 7/2012
  Faktúra č. 8/2012
  Faktúra č. 9/2012
  Faktúra č. 10/2012
  Faktúra č. 11/2012
  Faktúra č. 12/2012
  Faktúra č. 13/2012
  Faktúra č. 14/2012
  Faktúra č. 15/2012
  Faktúra č. 16/2012
  Faktúra č. 17/2012
  Faktúra č. 18/2012
  Faktúra č. 19/2012
  Faktúra č. 20/2012
  Faktúra č. 21/2012
  Faktúra č. 22/2012
  Faktúra č. 23/2012
  Faktúra č. 24/2012
  Dodací list k faktúre č. 24/2012
  Faktúra č. 25/2012
  Faktúra č. 26/2012
  Faktúra č. 27/2012
  Faktúra č. 28/2012
  Faktúra č. 29/2012
  Faktúra č. 30/2012
  Faktúra č. 31/2012
  Faktúra č. 32/2012
  Faktúra č. 33/2012
  Faktúra č. 34/2012
  Faktúra č. 35/2012
  Faktúra č. 36/2012
  Faktúra č. 37/2012
  Faktúra č. 38/2012
  Faktúra č. 39/2012
  Faktúra č. 40/2012
  Faktúra č. 41/2012
  Faktúra č. 42/2012
  Faktúra č. 43/2012
  Faktúra č. 44/2012
  Dodací list k faktúre č. 44/2012
  Faktúra č. 45/2012
  Faktúra č. 46/2012
  Faktúra č. 47/2012
  Faktúra č. 48/2012
  Faktúra č. 49/2012
  Faktúra č. 50/2012
  Faktúra č. 51/2012
  Faktúra č. 52/2012
  Faktúra č. 53/2012
  Faktúra č. 54/2012
  Faktúra č. 55/2012
  Faktúra č. 56/2012
  Faktúra č. 57/2012
  Faktúra č. 58/2012
  Faktúra č. 59/2012
  Faktúra č. 60/2012
  Faktúra č. 61/2012
  Faktúra č. 62/2012
  Faktúra č. 63/2012
  Faktúra č. 64/2012
  Faktúra č. 65/2012
  Faktúra č. 66/2012
  Faktúra č. 67/2012
  Faktúra č. 68/2012
  Faktúra č. 69/2012
  Faktúra č. 70/2012
  Faktúra č. 71/2012
  Faktúra č. 72/2012
  Faktúra č. 73/2012
  Faktúra č. 74/2012
  Faktúra č. 75/2012
  Faktúra č. 76/2012
  Faktúra č. 77/2012
  Faktúra č. 78/2012
  Faktúra č. 79/2012
  Faktúra č. 80/2012
  Faktúra č. 81/2012
  Faktúra č. 82/2012
  Faktúra č. 83/2012
  Faktúra č. 84/2012
  Faktúra č. 85/2012
  Faktúra č. 86/2012
  Faktúra č. 87/2012
  Faktúra č. 88/2012
  Faktúra č. 89/2012
  Faktúra č. 90/2012
  Faktúra č. 91/2012
  Faktúra č. 92/2012
  Faktúra č. 93/2012
  Faktúra č. 94/2012
  Faktúra č. 95/2012
  Faktúra č. 96/2012
  Faktúra č. 97/2012
  Faktúra č. 98/2012
  Faktúra č. 99/2012
  Faktúra č. 100/2012
  Faktúra č. 101/2012
  Faktúra č. 102/2012
  Faktúra č. 103/2012
  Faktúra č. 104/2012
  Faktúra č. 105/2012
  Faktúra č. 106/2012
  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
  Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2011
  Faktúra č. 1/2011
  Faktúra č. 2/2011
  Faktúra č. 3/2011
  Faktúra č. 4/2011
  Faktúra č. 5/2011
  Faktúra č. 6/2011
  Faktúra č. 7/2011
  Faktúra č. 8/2011
  Faktúra č. 9/2011
  Faktúra č. 10/2011
  Faktúra č. 11/2011
  Faktúra č. 12/2011
  Faktúra č. 13/2011
  Faktúra č. 14/2011
  Faktúra č. 15/2011
  Faktúra č. 16/2011
  Faktúra č. 17/2011
  Faktúra č. 18/2011
  Faktúra č. 19/2011
  Faktúra č. 29/2011
  Faktúra č. 36/2011
  Faktúra č. 43/2011
  Faktúra č. 49/2011
  Faktúra č. 56/2011
  Faktúra č. 65/2011
  Faktúra č. 68/2011

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár