•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
321 0983 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
Zámer na prenájom častí pozemkov Nájom nehnuteľného majetku Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Uličské Krivé
3920.42 €
Kúpna zmluva č. 7/2021 Odplatný prevod podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Čokina Juraj, Čokina Ján, Bandurová Slávka, rod. Halasová
300 €
Kúpna zmluva č. 6/2021 Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ing. Dušan Plichta
50 €
Kúpna zmluva č. 2/2021 Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Rudolf Bojkun
170.52 €
Kúpna zmluva č. 4/2021 Odplatný prevod podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ing. Anna Buchláková, rod. Hricková, Marcela Čopáková, rod. Hricková
760.96 €
O11/2020 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
1/2020 Predaj pozemku Odb.: Ing. Jozef Čokina
Dod.: Obec Uličské Krivé
206.4 €
01/VO/2019 Úprava okolia obecného domu Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Roman Čurha
12420.06 €
2/2019 Nájom pozemkov Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
1 €
1/2019 Predaj pozemku Odb.: Roman Čurha, Jana Čurhová
Dod.: Obec Uličské Krivé
159.63 €
1/2019 Nájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Marcel Sidor
200 €
1 Dohoda o spoločnom školskom obvode Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
0 €
1 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
38 945 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
03/18/RE Modernizácia a zvýšenie technických parametrov budovy požiarnej zbrojnice Uličské Krivé Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: REKOS spol. s r. o.
32732.46 €
č. PHZ-OPK1-2018-001420-003 Modernizácia a zvýšenie technických parametrov budovy požiarnej zbrojnice Uličské Krivé Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000 €
1 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0 €
5190039671 Úrazové poistenie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
9.75 €
1/2018 Odpredaj pozemkov Odb.: Marcela Čopáková
Dod.: Obec Uličské Krivé
58.99 €
Generované portálom Uradne.sk
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva - Úrazové poistenie UoZ
Zmluva o dielo
Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv
Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2011
Úverová zmluva č. UEO 75109-2011
Úverová zmluva č. UEO 75117-2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75109-2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75117-2011
Zmluva o dielo
Dohoda č. 40/§50j/2011
Zmluva o výpožičke č. 176/2011/LMU
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
Zmluva číslo 11K775051 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX stravné lístky
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75109-2011
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75117-2011
Úrazové poistenie
Zmluva o dielo
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
Zmluva o dielo
Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 2199/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2012
Zmluva o nájme
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 1. strana
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 2. strana
Zmluva o dielo - 1. strana
Zmluva o dielo - 2. strana
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 1. strana
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 2. strana
Kúpna zmluva č. 1/2013
Kúpna zmluva č. 1/2013 - 2. strana
Dohoda ÚPSVaR č. 32/DOS/SV
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 1. strana
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 2. strana
Darovacia zmluva
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3,ods. 9 násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Zmluva č. 288/2014/ORHC
Kúpna zmluva
Dohoda č. 32/DOS/Sv o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Zmluva o dielo
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla číslo PHZ-OPK2-2015/001054-055
Nájomná zmluva - Bella Vita, n.o.
Zmluva č. 155/POD-ZKŽP1-64/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny - Zelená dedina
Dohoda č. 32/§12/RAC/MOS/2015
Kúpno-predajná zmluva č. 2/2015
Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluva o dielo č. JO081215-1-1
Zmluva o dielo č. JO081215-1-2
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VMI0903201525A
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Nájomná zmluva č. 1/2016
Zmluva o prenájme pozemkov - Gréckokatolícka farnosť Ulič
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Bella Vita, n.o.
Zmluva o dielo č. 9/2016 - Chemkostav HSV, a.s. Humenné
Zmluva o vývoze separovaného odpadu - obec Ulič
Dohoda č. 15/35/010/122
Dodatok k Zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom - obec Ulič
Zmluva č. 76134 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 01/2016
Zmluva č. 139/POD-ZD2-64/16
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Dohoda č. 16/35/012/50
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/35/012/50
Wbx, s.r.o. Zmluva číslo ZT-060217-01 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
Dohoda č. 16/35/010/48

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár