•  

Aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

 28.02.2020

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

podľa zákona č. 329/2018 Z.z. § 4

Názov

Hmotnosť

20 01 01 Papier a lepenka

1450 kg

20 01 02 Sklo

3724 kg

20 01 03 VKM

52 kg

20 01 39 Plasty

1465 kg

20 01 40 Kovy

318 kg

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce  chlórfluórované uhľovodíky

90 kg

20 01 35 Vyradené elektrické a elekronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

810 kg

20 01 36 Vyradené elektrické a elekronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

3975 kg

SPOKU vytriedené zložky:

11 884 kg

Názov

Hmotnosť

20 03 01 Zmesový komunálny odpad

26 520 kg

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov:

11 884 : 38 404 = 0,3094 x 100= 30,90%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Uličské Krivé

je za rok 2019 30,90%

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár