rsshttps://www.ulicskekrive.sk/Sat, 03 Jun 2023 23:11:17 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 17.5.2023]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-294-pozvanka-na-riadne-zasadnutie-oz-dna-1752023Thu, 11 May 2023 12:07:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-294-pozvanka-na-riadne-zasadnutie-oz-dna-1752023<![CDATA[Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 9.3.2023]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-289-pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-oz-dna-932023Tue, 07 Mar 2023 13:37:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-289-pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-oz-dna-932023<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-288-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2022Mon, 27 Feb 2023 12:56:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-288-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2022<![CDATA[REFERENDUM 2023 - Kontakt na zapisovateľku ŠVK]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-287-referendum-2023---kontakt-na-zapisovatelku-svkMon, 16 Jan 2023 08:14:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-287-referendum-2023---kontakt-na-zapisovatelku-svk<![CDATA[Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 17.1.2023]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-286-pozvanka-na-riadne-zasadnutie-oz-dna-1712023Wed, 11 Jan 2023 11:42:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-286-pozvanka-na-riadne-zasadnutie-oz-dna-1712023<![CDATA[Rokovací poriadok OZ v obci Uličské Krivé]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-285-rokovaci-poriadok-oz-v-obci-ulicske-kriveTue, 20 Dec 2022 12:59:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-285-rokovaci-poriadok-oz-v-obci-ulicske-krive<![CDATA[Linky umiestnenia dokumentov k Verejnej vyhláške-zóny a zoznam dotknutých parciel]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-284-linky-umiestnenia-dokumentov-k-verejnej-vyhlaske-zony-a-zoznam-dotknutych-parcielFri, 16 Dec 2022 12:46:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-284-linky-umiestnenia-dokumentov-k-verejnej-vyhlaske-zony-a-zoznam-dotknutych-parciel<![CDATA[ROZHODNUTIE]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-282-rozhodnutieThu, 15 Dec 2022 09:30:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-282-rozhodnutie<![CDATA[Rozpočet obce na rok 2023]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-281-rozpocet-obce-na-rok-2023Fri, 02 Dec 2022 12:38:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-281-rozpocet-obce-na-rok-2023<![CDATA[Referendum 2023- Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-278-referendum-2023--zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazuThu, 01 Dec 2022 09:26:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-278-referendum-2023--zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu<![CDATA[Návrh VZN 6/2022 O miestnych daniach a o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-280-navrh-vzn-62022-o-miestnych-daniach-a-o-poplatku-za-komunalny-odpad-a-drobne-stavebne-odpady-Thu, 01 Dec 2022 08:52:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-280-navrh-vzn-62022-o-miestnych-daniach-a-o-poplatku-za-komunalny-odpad-a-drobne-stavebne-odpady-<![CDATA[Referendum 2023 - Vymenovanie zapisovateľa]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-276-referendum-2023---vymenovanie-zapisovatelaMon, 14 Nov 2022 08:32:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-276-referendum-2023---vymenovanie-zapisovatela<![CDATA[Referendum 2023 - Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-275-referendum-2023---adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisieFri, 11 Nov 2022 13:50:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-275-referendum-2023---adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie<![CDATA[Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-274-referendum-2023---ziadost-o-volbu-postou-pre-referendum-v-roku-2023-volica-ktory-ma-trvaly-pobyt-na-uzemi-slovenskej-republikyFri, 11 Nov 2022 13:02:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-274-referendum-2023---ziadost-o-volbu-postou-pre-referendum-v-roku-2023-volica-ktory-ma-trvaly-pobyt-na-uzemi-slovenskej-republiky<![CDATA[Referendu 2023- Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča ,ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-273-referendu-2023--ziadost-o-volbu-postou-pre-referendum-v-roku-2023-volica-ktory-nema-trvaly-pobyt-na-uzemi-slovenskej-republikyFri, 11 Nov 2022 12:58:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-273-referendu-2023--ziadost-o-volbu-postou-pre-referendum-v-roku-2023-volica-ktory-nema-trvaly-pobyt-na-uzemi-slovenskej-republiky<![CDATA[Referendum 2023 - Spôsob voľby]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-272-referendum-2023---sposob-volbyFri, 11 Nov 2022 12:53:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-272-referendum-2023---sposob-volby<![CDATA[Referendum - Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie referenda dňa 21.1.2023]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-271-referendum---utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnych-miestnosti-pre-konanie-referenda-dna-2112023Thu, 10 Nov 2022 07:52:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-271-referendum---utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnych-miestnosti-pre-konanie-referenda-dna-2112023<![CDATA[Referendum - Informácia pre voliča]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-270-referendum---informacia-pre-volicaTue, 08 Nov 2022 07:45:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-270-referendum---informacia-pre-volica<![CDATA[Voľby 2022 - Uverejnenie výsledkov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-269-volby-2022---uverejnenie-vysledkovMon, 31 Oct 2022 11:25:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-269-volby-2022---uverejnenie-vysledkov<![CDATA[Voľby 2022 - Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-268-volby-2022---zoznam-kandidatov-pre-volby-predsedu-presovskeho-samospravneho-kraja-ktori-sa-vzdali-kandidaturyThu, 27 Oct 2022 11:57:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-268-volby-2022---zoznam-kandidatov-pre-volby-predsedu-presovskeho-samospravneho-kraja-ktori-sa-vzdali-kandidatury<![CDATA[Voľby 2022- Špeciálne hlasovanie v spojených voľbách 2022]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-267-volby-2022--specialne-hlasovanie-v-spojenych-volbach-2022Thu, 20 Oct 2022 12:49:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-267-volby-2022--specialne-hlasovanie-v-spojenych-volbach-2022<![CDATA[Voľby 2022 - Vzdanie sa kandidatúry pre voľby starostu obce]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-265-volby-2022---vzdanie-sa-kandidatury-pre-volby-starostu-obceTue, 11 Oct 2022 10:53:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-265-volby-2022---vzdanie-sa-kandidatury-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[Voľby 2022 - Prešovský samosprávny kraj- zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-263-volby-2022---presovsky-samospravny-kraj--zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-pskThu, 29 Sep 2022 08:51:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-263-volby-2022---presovsky-samospravny-kraj--zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-psk<![CDATA[Voľby 2022 -Prešovský samosprávny kraj - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK - volebný obvod č. 9 okres Snina]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-262-volby-2022--presovsky-samospravny-kraj---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-psk---volebny-obvod-c-9-okres-sninaThu, 29 Sep 2022 08:48:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-262-volby-2022--presovsky-samospravny-kraj---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-psk---volebny-obvod-c-9-okres-snina<![CDATA[Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-260-volby-2022---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstvaMon, 12 Sep 2022 10:41:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-260-volby-2022---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva<![CDATA[Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-259-volby-2022---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obceMon, 12 Sep 2022 10:37:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-259-volby-2022---zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[Verejná vyhláška -začatie stavebného konania Poloniny trail]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-255-verejna-vyhlaska--zacatie-stavebneho-konania-poloniny-trailFri, 19 Aug 2022 08:37:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-255-verejna-vyhlaska--zacatie-stavebneho-konania-poloniny-trail<![CDATA[Voľby 2022- Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestnosti]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-250-volby-2022--oznamenie-o-utvoreni-volebnych-okrskov-a-urceni-volebnych-miestnostiWed, 03 Aug 2022 10:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-250-volby-2022--oznamenie-o-utvoreni-volebnych-okrskov-a-urceni-volebnych-miestnosti<![CDATA[Správne konanie - výrub dreviny]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-249-spravne-konanie---vyrub-drevinyMon, 01 Aug 2022 12:04:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-249-spravne-konanie---vyrub-dreviny<![CDATA[Voľby 2022- Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do orgánov samosprávy 2022]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-254-volby-2022--oznamenie--elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznameni-o-delegovani-clena-a-nahradnika-pre-volby-do-organov-samospravy-2022Fri, 22 Jul 2022 09:29:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-254-volby-2022--oznamenie--elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznameni-o-delegovani-clena-a-nahradnika-pre-volby-do-organov-samospravy-2022<![CDATA[Voľby 2022 - Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-244-volby-2022---oznamenie-o-utvoreni-volebneho-obvodu-a-urceni-poctu-poslancov-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-29oktobra-2022Mon, 18 Jul 2022 12:23:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-244-volby-2022---oznamenie-o-utvoreni-volebneho-obvodu-a-urceni-poctu-poslancov-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-29oktobra-2022<![CDATA[Voľby 2022- Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-240-volby-2022--oznamenie-o-rozsahu-vykonu-starostu-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-29-oktobra-2022Mon, 18 Jul 2022 11:16:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-240-volby-2022--oznamenie-o-rozsahu-vykonu-starostu-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-29-oktobra-2022<![CDATA[Voľby 2022- Oznámenie počtu obyvateľov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-239-volby-2022--oznamenie-poctu-obyvatelovMon, 18 Jul 2022 10:49:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-239-volby-2022--oznamenie-poctu-obyvatelov<![CDATA[Voľby 2022- Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-253-volby-2022--vymenovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieFri, 15 Jul 2022 09:04:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-253-volby-2022--vymenovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Správne konanie 2022/0003 výrub stromov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-237-spravne-konanie-20220003-vyrub-stromovFri, 24 Jun 2022 09:08:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-237-spravne-konanie-20220003-vyrub-stromov<![CDATA[Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-236-informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny---volby-do-organov-samospravy-obciTue, 14 Jun 2022 12:52:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-236-informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny---volby-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-235-informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny---volby-do-organov-samospravnych-krajovTue, 14 Jun 2022 12:50:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-235-informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny---volby-do-organov-samospravnych-krajov<![CDATA[ROZHODNUTIE predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8.júna2022 o vyhlásení volieb]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-229-rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-z-8juna2022-o-vyhlaseni-voliebTue, 14 Jun 2022 11:58:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-229-rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-z-8juna2022-o-vyhlaseni-volieb<![CDATA[Návrh Záverečný účet obce Uličské Krivé na rok 2021]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-228-navrh-zaverecny-ucet-obce-ulicske-krive-na-rok-2021Mon, 13 Jun 2022 09:49:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-228-navrh-zaverecny-ucet-obce-ulicske-krive-na-rok-2021<![CDATA[Rozhodnutie - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-218-rozhodnutie---dobudovanie-cykloinfrastruktury-poloniny-trail-1-etapaWed, 01 Jun 2022 08:18:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-218-rozhodnutie---dobudovanie-cykloinfrastruktury-poloniny-trail-1-etapa<![CDATA[Údaje o komunálnom odpade z obce r. 2021]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-215-daje-o-komunalnom-odpade-z-obce-r-2021Fri, 27 May 2022 08:50:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-215-daje-o-komunalnom-odpade-z-obce-r-2021<![CDATA[Upovedomenie o odvolaní PSK Verejná vyhláška]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-212-upovedomenie-o-odvolani-psk-verejna-vyhlaskaTue, 17 May 2022 07:23:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-212-upovedomenie-o-odvolani-psk-verejna-vyhlaska<![CDATA[Verejná vyhláška-Stavebné povolenie- Poloniny trail 1. etapa Ulič-Uličské Krivé]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-209-verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie--poloniny-trail-1-etapa-ulic-ulicske-kriveWed, 20 Apr 2022 10:40:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-209-verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie--poloniny-trail-1-etapa-ulic-ulicske-krive<![CDATA[Správne konanie - výrub stromov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-211-spravne-konanie---vyrub-stromovWed, 20 Apr 2022 10:07:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-211-spravne-konanie---vyrub-stromov<![CDATA[Verejná vyhláška - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-192-verejna-vyhlaska---dobudovanie-cykloinfrastruktury-poloniny-trailTue, 14 Dec 2021 12:58:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-192-verejna-vyhlaska---dobudovanie-cykloinfrastruktury-poloniny-trail<![CDATA[Verejná vyhláška..]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-186-verejna-vyhlaskaMon, 08 Nov 2021 12:01:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-186-verejna-vyhlaska<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-176-verejna-vyhlaskaWed, 13 Oct 2021 14:34:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-176-verejna-vyhlaska<![CDATA[POLONINY Trail - Zámer]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-152-poloniny-trail-----zamerMon, 19 Apr 2021 08:13:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-152-poloniny-trail-----zamer<![CDATA[POLONINY Trail]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-151-poloniny-trailThu, 08 Apr 2021 12:47:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-151-poloniny-trail<![CDATA[SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-145-scitanie-obyvatelov-2021Fri, 12 Feb 2021 10:42:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-145-scitanie-obyvatelov-2021<![CDATA[COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-140-covid-19-osoby-s-vyssim-rizikom-ochoreniaFri, 20 Mar 2020 08:29:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-140-covid-19-osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia<![CDATA[COVID-19: Pomoc sebe a druhým]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-139-covid-19-pomoc-sebe-a-druhymFri, 20 Mar 2020 08:11:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-139-covid-19-pomoc-sebe-a-druhym<![CDATA[10 odporúčaní pri COVID-19]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-138-10-odporucani-pri-covid-19Fri, 20 Mar 2020 08:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-138-10-odporucani-pri-covid-19<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-130-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadovFri, 28 Feb 2020 19:11:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-130-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov<![CDATA[POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-129-poucenie-o-sposobe-hlasovania-pre-volica-ktory-ma-trvaly-pobyt-na-uzemi-slovenskej-republiky-a-v-case-volieb-sa-zdrziava-mimo-jej-uzemia-a-poziadal-o-volbu-postouWed, 27 Nov 2019 12:01:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-129-poucenie-o-sposobe-hlasovania-pre-volica-ktory-ma-trvaly-pobyt-na-uzemi-slovenskej-republiky-a-v-case-volieb-sa-zdrziava-mimo-jej-uzemia-a-poziadal-o-volbu-postou<![CDATA[Elektronická adresa pre doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-128-elektronicka-adresa-pre-dorucovanie-ziadosti-o-volbu-postou-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020Wed, 27 Nov 2019 11:57:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-128-elektronicka-adresa-pre-dorucovanie-ziadosti-o-volbu-postou-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020<![CDATA[Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-126-vymenovanie-zapisovatela-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020Wed, 27 Nov 2019 11:35:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-126-vymenovanie-zapisovatela-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020<![CDATA[Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 ]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-125-elektronicka-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020-Wed, 27 Nov 2019 11:29:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-125-elektronicka-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020-<![CDATA[Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 ]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-124-elektronicka-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020-Wed, 27 Nov 2019 11:26:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-124-elektronicka-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020-<![CDATA[Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 ]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-123-utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnej-miestnosti-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020-Wed, 27 Nov 2019 11:22:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-123-utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnej-miestnosti-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020-<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-121-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-informacie-pre-volicaFri, 15 Nov 2019 11:32:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-121-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-informacie-pre-volica<![CDATA[Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-119-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019Wed, 06 Mar 2019 06:52:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-119-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019<![CDATA[Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z.z. § 4]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-118-vypocet-urovne-vytriedenia-komunalnych-odpadov--podla-zakona-c-3292018-zz--4Thu, 28 Feb 2019 12:36:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-118-vypocet-urovne-vytriedenia-komunalnych-odpadov--podla-zakona-c-3292018-zz--4<![CDATA[Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-117-emailova-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019Fri, 22 Feb 2019 14:04:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-117-emailova-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019<![CDATA[Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-116-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019Fri, 22 Feb 2019 14:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-116-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019<![CDATA[Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-115-utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnej-miestnosti-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019Fri, 22 Feb 2019 13:55:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-115-utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnej-miestnosti-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019<![CDATA[Informácie pre voličov - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-114-informacie-pre-volicov---volby-do-europskeho-parlamentu-na-uzemi-sr-v-roku-2019Fri, 22 Feb 2019 09:11:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-114-informacie-pre-volicov---volby-do-europskeho-parlamentu-na-uzemi-sr-v-roku-2019<![CDATA[Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-113-zoznam-kandidatov-na-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019Wed, 20 Feb 2019 07:46:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-113-zoznam-kandidatov-na-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019<![CDATA[Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-112-emailova-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019Tue, 12 Feb 2019 13:38:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-112-emailova-adresa-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 - Zverejnenie počtu obyvateľov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-111-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019---zverejnenie-poctu-obyvatelovMon, 11 Feb 2019 14:36:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-111-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019---zverejnenie-poctu-obyvatelov<![CDATA[Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-110-utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnej-miestnosti-pre-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019Wed, 06 Feb 2019 13:24:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-110-utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnej-miestnosti-pre-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 - Zapisovateľ MVK v Uličskom Krivom ]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-109-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019---zapisovatel-mvk-v-ulicskom-krivom--Wed, 06 Feb 2019 13:11:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-109-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019---zapisovatel-mvk-v-ulicskom-krivom--<![CDATA[Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-108-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-a-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019Wed, 30 Jan 2019 13:23:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-108-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-a-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019<![CDATA[ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-106-rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-z-10-januara-2019-o-vyhlaseni-volieb-prezidenta-slovenskej-republikyFri, 11 Jan 2019 11:08:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-106-rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-z-10-januara-2019-o-vyhlaseni-volieb-prezidenta-slovenskej-republiky<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Zapisovateľ MVK v Uličskom Krivom]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-97-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018---zapisovatel-mvk-v-ulicskom-krivomThu, 30 Aug 2018 13:49:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-97-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018---zapisovatel-mvk-v-ulicskom-krivom<![CDATA[Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-96-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-a-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018Thu, 30 Aug 2018 13:19:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-96-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-a-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí - Určenie volebného obvodu, rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie pre komunálne voľby v roku 2018]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-94-volby-do-organov-samospravy-obci---urcenie-volebneho-obvodu-rozsahu-vykonu-funkcie-uvazku-starostu-na-cele-funkcne-obdobie-a-pocet-poslancov-na-cele-volebne-obdobie-pre-komunalne-volby-v-roku-2018Wed, 15 Aug 2018 13:20:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-94-volby-do-organov-samospravy-obci---urcenie-volebneho-obvodu-rozsahu-vykonu-funkcie-uvazku-starostu-na-cele-funkcne-obdobie-a-pocet-poslancov-na-cele-volebne-obdobie-pre-komunalne-volby-v-roku-2018<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí - Zverejnenie počtu obyvateľov]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-93-volby-do-organov-samospravy-obci---zverejnenie-poctu-obyvatelovWed, 15 Aug 2018 13:17:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-93-volby-do-organov-samospravy-obci---zverejnenie-poctu-obyvatelov<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-92-volby-do-organov-samospravy-obci---informacie-pre-volicaFri, 10 Aug 2018 09:19:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-92-volby-do-organov-samospravy-obci---informacie-pre-volica<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Sklo, Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-90-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 15 Feb 2018 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-90-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Papier]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-89-vyvoz-separovaneho-odpadu---papierWed, 14 Feb 2018 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-89-vyvoz-separovaneho-odpadu---papier<![CDATA[PET fľaše, zmiešané plasty, Tetrapak]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-87-pet-flase-zmiesane-plasty-tetrapakMon, 12 Feb 2018 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-87-pet-flase-zmiesane-plasty-tetrapak<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-86-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 01 Feb 2018 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-86-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-85-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 21 Dec 2017 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-85-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-84-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 07 Dec 2017 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-84-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Papier]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-83-vyvoz-separovaneho-odpadu---papierTue, 05 Dec 2017 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-83-vyvoz-separovaneho-odpadu---papier<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu PET fľaše, Plasty]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-82-vyvoz-separovaneho-odpadu-pet-flase-plastyMon, 04 Dec 2017 07:00:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-82-vyvoz-separovaneho-odpadu-pet-flase-plasty<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-78-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 26 Oct 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-78-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Sklo, Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-77-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 12 Oct 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-77-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Papier]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-76-vyvoz-separovaneho-odpadu---papierTue, 10 Oct 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-76-vyvoz-separovaneho-odpadu---papier<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - PET fľaše, PLASTY]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-75-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plastyMon, 09 Oct 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-75-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plasty<![CDATA[Zámer prevodu - odpredaja majetku obce]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-80-zamer-prevodu---odpredaja-majetku-obceFri, 06 Oct 2017 14:15:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-80-zamer-prevodu---odpredaja-majetku-obce<![CDATA[Zámer prevodu - odpredaja majetku obce]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-79-zamer-prevodu---odpredaja-majetku-obceFri, 06 Oct 2017 14:13:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-79-zamer-prevodu---odpredaja-majetku-obce<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-73-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 28 Sep 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-73-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Sklo]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-72-vyvoz-separovaneho-odpadu---skloThu, 21 Sep 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-72-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Papier]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-71-vyvoz-separovaneho-odpadu---papierTue, 19 Sep 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-71-vyvoz-separovaneho-odpadu---papier<![CDATA[Vývoz separované odpadu - PET fľaše, Plasty]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-70-vyvoz-separovane-odpadu---pet-flase-plastyMon, 18 Sep 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-70-vyvoz-separovane-odpadu---pet-flase-plasty<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-69-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 14 Sep 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-69-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-68-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 31 Aug 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-68-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC za rok 2017. obec.ulickrive@makoba.sk]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-74-elektronicka-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-vc-za-rok-2017--obeculickrivemakobaskFri, 18 Aug 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-74-elektronicka-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-vc-za-rok-2017--obeculickrivemakobask<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu, Vývoz separovaného odpadu - Sklo]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-67-vyvoz-komunalneho-odpadu-vyvoz-separovaneho-odpadu---skloThu, 17 Aug 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-67-vyvoz-komunalneho-odpadu-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - papier]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-66-vyvoz-separovaneho-odpadu---papierTue, 15 Aug 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-66-vyvoz-separovaneho-odpadu---papier<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - PET fľaše, Plasty]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-65-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plastyMon, 14 Aug 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-65-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plasty<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Sklo, Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-63-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 20 Jul 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-63-vyvoz-separovaneho-odpadu---sklo-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - PET fľaše, Plasty]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-62-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plastyMon, 17 Jul 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-62-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plasty<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-61-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 06 Jul 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-61-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - PET fľaše]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-60-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flaseMon, 03 Jul 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-60-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-58-vyvoz-komunalneho-odpaduThu, 22 Jun 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-58-vyvoz-komunalneho-odpadu<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - PET fľaše, Plasty]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-57-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plastyMon, 19 Jun 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-57-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plasty<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu - Sklo]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-56-vyvoz-komunalneho-odpadu-a-separovaneho-odpadu---skloThu, 08 Jun 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-56-vyvoz-komunalneho-odpadu-a-separovaneho-odpadu---sklo<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - Papier]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-55-vyvoz-separovaneho-odpadu---papierTue, 06 Jun 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-55-vyvoz-separovaneho-odpadu---papier<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu - PET fľaše, Plasty]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-54-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plastyMon, 05 Jun 2017 07:00:00 +0200https://www.ulicskekrive.sk//--23-54-vyvoz-separovaneho-odpadu---pet-flase-plasty<![CDATA[Vitajte na stránkach obce Uličské Krivé]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-ulicske-kriveMon, 06 Mar 2017 15:14:00 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-ulicske-krive<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu]]>https://www.ulicskekrive.sk//--23-64-vyvoz-komunalneho-odpaduFri, 13 Dec 1901 21:45:52 +0100https://www.ulicskekrive.sk//--23-64-vyvoz-komunalneho-odpadu