SlovenskýEnglish
banner

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  25. JÚL 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  09. AUG 2024
  Piatok
 • Sklo
  23. JÚL 2024
  Utorok
 • Papier
  30. JÚL 2024
  Utorok
ULIČSKÉ KRIVÉ Počasie

OBEC Uličské Krivé

Obec Uličské Krivé leží v južnej časti Bukovských vrchov v doline Zbojského Potoka pri štátnej hranici s Ukrajinou. Výrazne členitý povrch chotára s hlbokými dolinami a strmými svahmi tvoria flyšové vrstvy a štvrtohorné náplavy. Prevláda tu súvislý les s porastom buka a smreka. Od roku 1965 je tu na ploche 67,13 ha štátna prírodná rezervácia ROŽOK.

Obec Uličské Krivé sa výrazne zveľadila. V roku 2007 sa zbúrala budova starej školy, vybudovalo sa oplotenie okolo obecného parku. V priestore parku sa umiestnili starodávne pracovné nástroje. A to drevený voz, drevený pluh, drevený stojan na pílenie dreva a pod. Pri pohľade na tieto pracovné nástroje sa vraciame myšlienkami pred niekoľko desiatok rokov dozadu. Zamýšľame sa nad tým, ako naši predkovia ťažko pracovali. Hoci nemali také technické vymoženosti ako máme dnes predsa sa dokázali tešiť zo života a aj popri každodennej ťažkej práci vymýšľali pesničky zo života, ktoré sa v obci, ale aj v okolí spievajú dodnes.