SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.ulicskekrive.sk  spravuje Obec Uličské Krivé je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Uličské Krivé

Adresa:
Obecný úrad Uličské Krivé
Uličské Krivé 45
067 67 Uličské Krivé

IČO: 00323705

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Snina
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 260
Rozloha: 1 909 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1478

Všeobecné informácie: info@ulicskekrive.sk
Podateľňa: podatelna@ulicskekrive.sk
Starosta: Ing. Juraj Cogan, starosta@ulicskekrive.sk  
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ulicskekrive.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 769 4181
E-mail: sekretariat@ulicskekrive.sk

Kompetencie:
Obec Uličské Krivé je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Uličské Krivé je zriadený na Miestnom úrade vSnina 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk