English
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

 • Komunál
  11. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  25. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  08. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  22. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  07. MAREC 2024 Štvrtok
  |
  21. MAREC 2024 Štvrtok
  |
  04. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  18. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  02. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  16. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  30. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  13. JÚN 2024 Štvrtok
  |
  27. JÚN 2024 Štvrtok |
  11. JÚL 2024 Štvrtok |
  25. JÚL 2024 Štvrtok |
  08. AUGUST 2024 Štvrtok |
  22. AUGUST 2024 Štvrtok |
  05. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
  19. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
  03. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  17. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  31. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  14. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
  28. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
  12. DECEMBER 2024 Štvrtok |
  26. DECEMBER 2024 Štvrtok |

  Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a  ani vo vreciach na to určených (s nadpisom www.fura.sk) nebude  vyvezený. 
  Do nádob nepatrí: lístie, tráva, konáre, stavebný odpad a triedený odpad 

  Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber, si musia uzavrieť samostatnú zmluvu so spol. Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom. 

  Nádoby s komunálnym odpadom a vrecia s triedeným zberom je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočňovať až do večerných hodín. Dispečing je k dispozícií v deň zberu od 7:00 do 15:30.

 • Plasty
  11. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  12. FEBRUÁR 2024 Pondelok
  |
  12. MAREC 2024 Utorok
  |
  11. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  14. MÁJ 2024 Utorok
  |
  12. JÚN 2024 Streda
  |
  11. JÚL 2024 Štvrtok |
  09. AUGUST 2024 Piatok |
  10. SEPTEMBER 2024 Utorok |
  09. OKTÓBER 2024 Streda |
  08. NOVEMBER 2024 Piatok |
  09. DECEMBER 2024 Pondelok |

  PATRIA SEM: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie. 

  NEPATRIA SEM: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, hadice z vysávačov, rôzne hadice, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, rolety, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, plasty z testovania, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Sklo
  23. JANUÁR 2024 Utorok
  |
  22. MAREC 2024 Piatok
  |
  24. MÁJ 2024 Piatok
  |
  23. JÚL 2024 Utorok |
  20. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  20. NOVEMBER 2024 Streda |

  PATRIA SEM: prázdne sklenené fľaše, sklenené kahance bez sviečky a ďalšieho kompozitu, veľké tabuľové sklo - musí byť z bezpečnostných dôvodov rozbité. 

  NEPATRIA SEM: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Papier
  22. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  26. APRÍL 2024 Piatok
  |
  30. JÚL 2024 Utorok |
  15. OKTÓBER 2024 Utorok |
  18. DECEMBER 2024 Streda |

  NEPATRIA SEM: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy. Zbiera sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s VKM. 

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Nebezpečný odpad
  08. JANUÁR 2024 Pondelok
  |
  01. JÚL 2024 Pondelok |
 • Elektroodpad
  22. MÁJ 2024 Streda
  |
  14. NOVEMBER 2024 Štvrtok |

  Elektroodpad:
  PATRIA SEM: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami. 
  NEPATRIA SEM: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly. 

  Kovové obaly:
  PATRIA SEM: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly,čisté viečka z jogurtov. 
  NEPATRIA SEM: hrnce, alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými 
  látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

 • Zber olejov
  23. JANUÁR 2024 Utorok
  |
  22. MAREC 2024 Piatok
  |
  22. MÁJ 2024 Streda
  |
  19. JÚL 2024 Piatok |
  17. SEPTEMBER 2024 Utorok |
  14. NOVEMBER 2024 Štvrtok |

  ZBIERA SA: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou.