English
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Komunál
   13. JÚL 2023 Štvrtok
   |
   27. JÚL 2023 Štvrtok
   |
   10. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   24. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   07. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   21. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   05. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   19. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   02. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   16. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   30. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   14. DECEMBER 2023 Štvrtok |
   28. DECEMBER 2023 Štvrtok |

   Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a  ani vo vreciach na to určených (s nadpisom www.fura.sk) nebude  vyvezený. 
   Do nádob nepatrí: lístie, tráva, konáre, stavebný odpad a triedený odpad 

   Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber, si musia uzavrieť samostatnú zmluvu so spol. Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom. 

   Nádoby s komunálnym odpadom a vrecia s triedeným zberom je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočňovať až do večerných hodín. Dispečing je k dispozícií v deň zberu od 7:00 do 15:30.

  • Plasty
   11. JÚL 2023 Utorok
   |
   08. AUGUST 2023 Utorok
   |
   07. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   06. OKTÓBER 2023 Piatok |
   07. NOVEMBER 2023 Utorok |
   05. DECEMBER 2023 Utorok |

   PATRIA SEM: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie. 

   NEPATRIA SEM: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, hadice z vysávačov, rôzne hadice, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, rolety, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, plasty z testovania, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Sklo
   19. JÚL 2023 Streda
   |
   19. SEPTEMBER 2023 Utorok
   |
   16. NOVEMBER 2023 Štvrtok |

   PATRIA SEM: prázdne sklenené fľaše, sklenené kahance bez sviečky a ďalšieho kompozitu, veľké tabuľové sklo - musí byť z bezpečnostných dôvodov rozbité. 

   NEPATRIA SEM: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Papier
   23. AUGUST 2023 Streda
   |
   26. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   18. DECEMBER 2023 Pondelok |

   NEPATRIA SEM: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy. Zbiera sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s VKM. 

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Nebezpečný odpad
   14. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
  • Elektroodpad
   11. DECEMBER 2023 Pondelok |

   Elektroodpad:
   PATRIA SEM: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami. 
   NEPATRIA SEM: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly. 

   Kovové obaly:
   PATRIA SEM: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly,čisté viečka z jogurtov. 
   NEPATRIA SEM: hrnce, alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými 
   látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

  • Zber olejov
   08. AUGUST 2023 Utorok
   |
   09. OKTÓBER 2023 Pondelok |
   05. DECEMBER 2023 Utorok |

   ZBIERA SA: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou.