SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 69)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb na dobu určitú Záväzok advokáta poskytovať pre klienta právne služby Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: JUDr. Marián Bacák, advokát
200 €
2409524768 Poistenie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu..
68.43 €
24/35/054/342 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činn25.4.2024osti Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dod.: Obec Uličské Krivé
602.88 €
Zmluva č. 324 0893 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00Eur Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
DODATOK 1/2024 Zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
0 €
ZLP-00323705 Záväzok Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
12152/2023-M-ODPD Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa, za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Uličské Krivé
41 950 €
83/O-23 Záväzok audítora poskytovať audítorské služby Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
600 €
1082/2023/OPR o poskytnutí dotácie Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Prešovský samosprávny kraj..
2 000 €
č.p.: KRHZ-PO-VO-281-010/2023 Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
Generované portálom Uradne.sk