SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec Uličské Krivé leží v južnej časti Bukovských vrchov v doline Zbojského Potoka pri štátnej hranici s Ukrajinou. Výrazne členitý povrch chotára s hlbokými dolinami a strmými svahmi tvoria flyšové vrstvy a štvrtohorné náplavy. Prevláda tu súvislý les s porastom buka a smreka. Od roku 1965 je tu na ploche 67,13 ha štátna prírodná rezervácia ROŽOK.

Obec Uličské Krivé sa výrazne zveľadila. V roku 2007 sa zbúrala budova starej školy, vybudovalo sa oplotenie okolo obecného parku. V priestore parku sa umiestnili starodávne pracovné nástroje. A to drevený voz, drevený pluh, drevený stojan na pílenie dreva a pod. Pri pohľade na tieto pracovné nástroje sa vraciame myšlienkami pred niekoľko desiatok rokov dozadu. Zamýšľame sa nad tým, ako naši predkovia ťažko pracovali. Hoci nemali také technické vymoženosti ako máme dnes predsa sa dokázali tešiť zo života a aj popri každodennej ťažkej práci vymýšľali pesničky zo života, ktoré sa v obci, ale aj v okolí spievajú dodnes. 

V júni 2008 sa v strede obce vybudovala nová drevená autobusová zastávka, ktorej autorom je rodák z našej obce p. Ján Cogan, pri ktorej výstavbe pomáhali aj pracovníci, ktorí v obci pracujú v rámci Aktivačnej činnosti. 

V rámci projektu „Program obnovy dediny“ sa v obci vydláždili rigoly, osadili sa stromčeky. Vyčistilo sa verejné priestranstvo. V obci sa na základe tejto akcie výrazne skrášlilo okolie a prispelo sa aj k zlepšeniu životného prostredia. 

Naša obec sa môže v súčasnosti popýšiť viacerými krásami. Jednou z nich je NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA - drevený gréckokatolícky kostol sv. arch. Michala, ktorý bol postavený v roku 1718.

Ďalším skvostom našej obce je aj pravoslávna kaplnka, ktorá bola postavená okolo roku 1965. Postavil si ju pravoslávny mních z našej obce Ihnatij Čokina. Pri tejto kaplnke je aj pochovaný.

V obci máme aj pravoslávny kostol.